Khăn lạnh cao cấp Max Cool

Khăn lạnh cao cấp vải chấm bi 24x24 - 1 thùng 1.000 cái

460.000₫
540.000₫
Q uý khách hàng đang phân vân về việc lựa chọn nhà cung cấp khăn lạnh cao cấp cho quán/nhà hàng của mình...
Xem chi tiết

Khăn lạnh cao cấp vải chấm bi 20x24 - 1 thùng 1.000 cái

420.000₫
469.000₫
Q uý khách hàng đang phân vân về việc lựa chọn nhà cung cấp khăn lạnh cao cấp cho quán/nhà hàng...
Xem chi tiết

Khăn lạnh vải lưới 19x20cm - 1 thùng 1.000 cái

300.000₫
359.000₫
Q uý khách hàng đang phân vân về việc lựa chọn nhà cung cấp khăn lạnh cao cấp cho quán/nhà hàng của mình vì trên...
Xem chi tiết