Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đủ các điều kiện sau:
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
- Còn trong thời hạn bảo hành
Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:
Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất
THỜI HẠN BẢO HÀNH:
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất
HƯỚNG DẪN BẢO HÀNH :
- Khi sản phẩm bị lỗi quý  khách hãy gọi tới số : 0938 162 164 để được giải đáp